Luuj van Sjilvend



Bruidspaar Adriana (Sjan) Dijkmans en Karel Bosch op 31 mei 1947 te Brunssum



bosch






email me
mailbus van Sjilvends
home
Begin van Sjilvends